L??t xem: 2630

Ch??ng trình tuy?n d?ng k? s? tài n?ng c?a c?ng ty Vertiv Vi?t Nam (ngành ?i?n t? Vi?n th?ng)

Th?ng tin chi ti?t vui lòng xem file ?ính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CH??NG TRìNH TUY?N D?NG K? S? TàI N?NG T?I VERTIV - job posting -VIE CY2019.docx)CH??NG TRìNH TUY?N D?NG K? S? TàI N?NG T?I VERTIV - job posting -VIE CY2019.docx 43 kB17-07-201817-07-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C