L??t xem: 2277

Th?ng tin tuy?n d?ng c?ng ty Datalogic (Fresh Engineering Trainee)

xsmb hang ngayTh?ng tin chi ti?t vui lòng xem trong file ?ính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CH??NG TRìNH TUY?N D?NG FRESH ENGINEERING TRAINEE-1.docx)CH??NG TRìNH TUY?N D?NG FRESH ENGINEERING TRAINEE-1.docx 77 kB18-10-201818-10-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C