L??t xem: 3168

Th?ng báo tuy?n nhan s? c?a Hanwha Life Insurance

1.??????Nhan viên ki?m soát phí (Premium Control Staff):?xem t?i ?ay

2.??????Nhan viên ph? trách Thu nh?p ??i ly & Kênh Phan ph?i (Distribution Compensation Staff):?xem t?i ?ay

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (JD - Distribution Compensation Staff.docx)JD - Distribution Compensation Staff.docx 38 kB08-03-201808-03-2018
Download this file (JD - Premium Control Staff.doc)JD - Premium Control Staff.doc 60 kB08-03-201808-03-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C