L??t xem: 5037

Th?ng tin ch??ng trình th?c t?p hè 2018 t?i c?ng ty Datalogic

Th?i gian th?c t?p t? 18/6/2018 ??n 17/8/2018.

Các b?n sinh viên quan tam ??n ch??ng trình vui lòng g?i CV tr?c ti?p ??n ??a ch? email:???a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

(CV s? ???c nh?n ??n h?t ngày?24/05/2018)

Th?ng tin chi ti?t v? ch??ng trình:?xem t?i ?ay

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Datalogic Summer Internship Program 2018.pdf)Datalogic Summer Internship Program 2018.pdf 211 kB04-05-201804-05-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C