L??t xem: 518

CH??NG TRìNH TUY?N D?NG TH?C T?P SINH 2020_ORANGE LOGIC VN -

V? trí:?SOFTWARE?ENGINEERING INTERN
---------------------------------
-?SL tuy?n d?ng:?10 b?n - sinh viên khoa C?ng ngh? Th?ng tin/ Khoa h?c Máy tính/ K? s? Ph?n m?m...?
-?Th?i gian th?c t?p:?Full time, 12-14 tu?n liên t?c k? t? tháng 09/2020
-???a ?i?m làm vi?c:?Saigon Trade Center, 37 T?n ??c Th?ng, Q1, TPHCM
-?M?c l??ng:?23,000,000 vnd/tháng (Gross)
-?N?i dung c?ng vi?c & yêu c?u:?Chi ti?t trong file ?ính kèm
-?H? s? ?ng tuy?n:?Bao g?m CV, Cover Letter và B?ng ?i?m (có th? hi?n GPA) - g?i ??n Ms. Ph??ng (phuong.nguyenl@orangelogic.com)
(Chi ti?t t?i t?p tin ?ính kèm)
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ([Internship] - Software Engineer .pdf)[Internship] - Software Engineer .pdf 83 kB10-08-202010-08-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C